TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE

1. Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul web www.made-in-romania.org implică acceptarea Termenilor şi Condiţiilor Generale de utilizare care vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor Generale.


2. Site-ul web www.made-in-romania.org este administrat de EXTEL Technology Invest SRL, persoană juridică română, funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, fiind înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/12947/18.10.2013, având C.U.I. 32372959, cu sediul social la următoarea adresă: Şoseaua Giurgiului, nr. 104–116, cod poştal 040675, bloc A, scara 5, etaj 4, apartament 164, Camera 2, sector 4, Bucureşti.


3. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii Generale precum şi orice modificări site-ului www.made-in-romania.org fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termenilor şi Condiţiilor Generale, puteţi consulta întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.


4. OBLIGAŢIILE DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNREGISTRARE

4.1. Pentru a putea cumpăra de pe site-ul web www.made-in-romania.org, trebuie să introduceti datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

4.2. În utilizarea serviciului, declaraţi că veţi furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră.

4.3. În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încalcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.


5. PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

5.1. Preţurile şi tarifele prezentate nu includ taxa pe valoare adăugată sau TVA (24%).

5.2. Preţul de achiziţie prezentat pe factură va fi acelaşi cu cel prezentat pe site-ul web la momentul achiziţiei, preţ la care se vor adăuga şi costurile de livrare (daca este cazul).

5.3. Plata serviciilor se efectuează în numerar la ghiseul bancii, in contul indicat pe factura sau prin credit/debit card la plasarea comenzii online.


6. INFORMAŢII PRIVITOARE LA LIVRARE:

6.1. Termenul de livrare este de maximum 24 ore lucrătoare, socotit de la data inregistrarii platii comenzii dumneavoastră . Acest termen de livrare (activare a serviciilor) poate fi modificat din motive independente de voinţa noastră.

6.2. Activarea serviciilor se face in mod automat, in urma inregistrarii platilor aferente comenzilor plasate pe siteul www.made-in-romania.org, conform pachetului de servicii comandat.

6.3. Datele de activare a serviciilor comandate se vor trimite pe adresa de e-mail cu care a fost creat contul de utilizator.


7. DREPTURILE DE AUTOR SAU DE COPYRIGHT SI LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1. Întregul conţinut al site-ului www.made-in-romania.org, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date create de EXTEL pentru acest site, sunt proprietatea EXTEL Technology Invest SRL sau a furnizorilor săi şi este protejat conform de Legea drepturilor de autor şi de legile privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială.

7.2. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.made-in-romania.org, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform cu legile aflate în vigoare.

7.3. Drepturile de autor nu se refera si la imaginile sau textele incarcate de utilizatorii site-ului in conturile inregistrate c u copul promovarii.

7.4. Administratorul site-ului www.made-in-romania.org nu este responsabil pentru incalcarile de drepturi de autor ale utilizatorilor site-ului cu privire la imaginile si textele incarcate in contul de utilizator si vizibile la cautarile in site.

În cazul în care sunt semnalate astfel de încălcări de drepturi de autor, Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a bloca afişarea contului până când utilizatorul se conformează sau aduce dovezi cu privire la drepturile de utilizare a însemnelor grafice sau a conţinutului afişat

7.5. Pentru a reclama încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de e-mail: office@exteltech.ro.


8. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE SI DATE PERSONALE

8.1. Extel Technology Invest SRL este Operator de Date cu Caracter Personal inregistrat cu numarul 30278

8.2. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii sau dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: băncile implicate în plăţile online, organismele internaţionale de carduri şi furnizori de servicii sau produse, respectiv conform legii, către instituţiile abilitate.

8.3. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, actualizată cu ultimele modificări la zi, clienţii noştrii au următoarele drepturi:

8.3.1. Dreptul la informare (art.12);

8.3.2. Dreptul la acces la date (art.13), adică dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date;

8.3.3. Dreptul la intervenţie (art.14), adică dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, urmatoarele:

8.3.3.1. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

8.3.3.2. Transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

8.3.3.3. Notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) si b).

8.3.4. Dreptul la opoziţie (art.15), adică dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări;

8.3.5. Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18), adică dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care i-au fost încalcate;

8.3.6. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).


9. RESPONSABILITATI PRIVIND SERVICIILE

EXTEL Technology Invest SRL nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi facuta responsabila pentru orice pagube aparute prin folosirea serviciilor prin intermediul acestui site, in alte scopuri decat cele mentionate de furnizor.


10. LIMITĂRI PRIVIND UTILIZAREA ANUMITOR TEHNICI DE COMUNICAŢIE LA DISTANŢĂ

10.1. Următoarele tehnici de comunicaţie la distanţă necesită acordul prealabil al consumatorului:

10.1.1. Sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel);

10.1.2. Telecopiator (fax);

10.1.3. Adresă de poştă electronică (e-mail).

10.2. Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanţă în afara celor prevăzute la ART. 10.1. nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

10.3. Lista cuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanţă este următoarea:

10.3.1. Imprimat neadresat;

10.3.2. Imprimat adresat;

10.3.3. Scrisoare tipizată;

10.3.4. Publicitate tipărită cu bon de comandă;

10.3.5. Catalog;

10.3.6. Telefon cu interventie umană;

10.3.7. Telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext);

10.3.8. Radio;

10.3.9. Videofon (telefon cu imagine);

10.3.10. Videotext (microordinator, ecran TV cu tastatuăa sau ecran tactil);

10.3.11. Posta electronică (e-mail);

10.3.12. Telecopiator (fax);

10.3.13. Televiziune (teleshopping).


11. LITIGII

11.1. Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea serviciilor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă faptul că legile române vor guverna Termenii şi Condiţiile Generale de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi EXTEL Technology Invest SRL.

11.2. În cazul unor eventuale conflicte între EXTEL Technology Invest SRL şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

11.3. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de instanţa competentă în conformitate cu legile române aflate în vigoare.


12. DIVERSE

12.1. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

12.2. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni Termenii şi Condiţiile Generale de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

12.3. Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii Generale clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.made-in-romania.org.